П Л А Т Е Н И     У С Л У Г И

Инсталиране на Software & Hardware

изработка на ефектни визитни картички, менюта, покани, сканиране, печат, audio & video CD,DVD

Ако искате да си имате скромно сайтче като моето. Просто ми се обадедете и се бръкнете за  10лв. - ... лв.  (зависи от големината на сайта). И аз ще се постарая за много кратко време да Ви го изготвя !   

Моят ICQ номер е 166718361 и в момента аз съм: