ДЕН НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ В СОУ “СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ

Новини и събития
Raika

ДЕН НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ В СОУ “СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ

Мнениеот Raika » 15 дек 2007, 22:40

ДЕН НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ В СОУ “СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ” С.САТОВЧА


На 10.12.2007 г. в училище-Сатовча се проведе мероприятие на два етапа, посветено на обучението по английски и френски език.
На него присъстваха г-жа Хрисана Кълбова – главен експерт в РИО на МОН гр.Благоевград, г-жа Северова – главен асистент и методист по френски език в ЮЗУ “Неофит Рилски” гр.Благоевград и координатор на Асоциацията на учителите по френски език в България, г-жа Айша Ушева – Директор на СОУ “Св.св.Кирил и Методий”, г-н Дунчев – Помощник директор, учители по чужд език от община Сатовча и учители от Методическото обединение по хуманитарните дисциплини.
Учителите по чужди езици, г-н Ивайло Селяшки и г-жа Райка Славчева представиха пред учениците от 12 клас, ЗИП, които са изучавали и двата езика, урок с иновативен характер на тема “Род на съществителните имена” в английския и френския език.
Целта на урока бе да се усъвършенства методиката на преподаване чрез мулдимедия, а учениците да направят сравнителен анализ на граматическата категория “Род” в двата езика.
Раздадени бяха дидактически материали, за да се установи нивото на овладяване на материала.
Урокът премина при голям интерес от страна на учениците.
Чрез мултимедийните продукти се постига и “мулти” ефект - учeниците получават информация чрез множество рецептори, реагират с всичките си сетива, действат в интерактивна среда.
Г-жа Райка Славчева изнесе открит урок на тема “Развиване уменията за четене в обучението по френски език в 9 клас”.
Четенето като вид речева дейност осигурява една от формите на речево общуване, която учениците са длъжни да овладеят в училище.
Целта на четенето е разкриването на смисловите връзки, осмислянето на зрително възприеманото речево съобщение.
Умението да се чете има практическа ценност, само когато учениците разбират основната информация, умеят да осмислят тази информация при писмено общуване, умеят да я обобщават, да правят изводи, да откриват точни данни в текста и т.н.
Целта на урока бе да се изследват уменията на учениците за четене в обучението по френски език за:
- разбиране на основното съдържание и подробностите в текста;
- анализиране на граматическите структури в текста;
Урокът бе с лингвокултурен характер и повиши интереса на учениците, подтикна ги към опити за самостоятелно четене, сами да се интересуват и за в бъдеще да търсят и намират интересна информация за културата на Франция.
Умението за четене като едно от речевите умения, разви у учениците знания и умения за комуникиране, високи читателски компетенции, логическо мислене.
В урока се използваха интерактивните методи: мозъчна атака, ролева игра, дискусия, работа по групи.
Вторият етап от мероприятието бе проведен под формата на семинар, посветен на “Квалификационната дейност на учителите по чужд език”.
Г-жа Райка Славчева представи темата “Диагностика на уменията за четене в обучението по френски език в десети клас”, с която защити втора професионално-квалификационна степен в ДИУУ-гр.София, 2007 г.
Г-н Ивайло Селяшки запозна присъстващите гости и учители с граматическата тема “Фразовите глаголи в английския език”, с която защити магистратура в ЮЗУ “Неофит Рилски” гр.Благоевград, 2007 г.
Пожелаваме нови творчески успехи на учителите по чужди езици в използването на иновационни методи на преподаване.[url][/url]

Върни се в “Новини”

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 1 гост